CI-teamen

Stockholm

Mottagning hörselimplantat

Uppsala

Hörsel och balansmottagningen

Göteborg

Enheten för audiologi

Linköping

CI för barn
CI för vuxna

CI-teamet i Lund

Audiologimottagningen

CI-teamet i Umeå

ÖNH-mottagningen (maillänk)
sms: 073-0885722

CI-teamet i Örebro

Cochleaimplantatsteam