CI-teamen

CI-teamet i Stockholm

Kliniken för cochleaimplantat
M43
Huddinge Universitetssjukhus
141 86 Stockholm
Koordinator tel: 08-585 87874
Fax: 08-585 879 60
Texttelefon 08-585 879 14
E-mail: cochlea@karolinska.se

CI-teamet i Uppsala

Audiologiska avdelningen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Koordinator Irene Mesenhol tel 018-611 51 54
Fax 018-611 53 14
Texttelefon 018-611 90 85
E-mail: exp.audiologi@akademiska.se

CI-teamet i Göteborg

Hörselvårdsavdelningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 49 58
Fax: 031-82 98 11

CI-teamet i Linköping

Barn-CI-teamet
Hörselvården
Öronkliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: 013-222 000
Fax: 013-222 504

CI-teamet i Lund

Audiologiska avdelningen
CI-teamet i Lund
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046-172785
SMS: 0725-277019
Besöksadress:
Lasarettsgatan 15, Lund

CI-teamet i Umeå

Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Koordinator: Mona Hansi
mona.hansi@vll.se
Tel. 090-786 43 20

CI-teamet i Örebro

Audiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
Koordinator: Kerstin Ingberg
Tel: 019-6021579
Fax: 019-6022612

CI-teamet i Örebro (för vuxna)

Universitetssjukhuset
Audiologisk Avdelning
701 85 Örebro
Kontakt: enhetschef Regina Blom
regina.blom@orebroll.se
Tel: 019-602 20 31