Länktips

 

 

Diskussionsforum om CI på Facebook

HRF Cochleaimplantat

Hörselorganisationer

CI-föreningen/HRF

HRF Västplantorna - CI-opererade i Västsverige

Barnplantorna - för föräldrar

DHB- Riksförbunder för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn

HRF - Hörselskadades riksförbund

SDR - Sveriges Dövas Riksförbund

UH - Unga hörselskadade

Internationelllt

EURO-CI

deCIbel (dansk)

Cochlear Implant Foreningen for voksne CI-brugere

Öva språk och uttal samt musik (endast engelska)

Interactive Listening Activities

American English Pronunciation Practice

Learning to her music

Artiklar och media 

Legimus - talböcker för bl a hörselträning

Hörselboken/CI

Professor Björn Lyxell om språkutveckling för CI-barn