Böcker

 

Snäckan

Snäckan är uppbyggd efter Thereses bloggdagbok och följer henne dag för dag under förberedelsetiden, själva operationen i skallbenet bakom örat och sedan inkopplingen av processorn (”cippen”, datorn). Hur ljuden kommer tillbaka, först en blandad kompott av gamla och nya ljud, men så småningom igenkännandet och upplevelsen av helt nya ljud, först fågelkvittret och hundarnas tassande

Läs mer och beställ här...

Från klockorna till hej a...elita

Orden bara försvinner och när hon sitter i en grupp, finns det inte mer än röster, gester och skratt. Det blir nästan omöjligt att begripa någonting. Ett Cochlea Implantat kan vara räddningen. Efter operationen och inkopplingen tog det tid för att kunna identifiera ljud och hitta röster och tal, men till slut kunde hon prata med sin då 1 år och 8 månaders barnbarn i telefonen.

Läs mer och beställ här...

 

Tillbaka till ljudriket

Hörselskadade/döva med cochleaimplantat (CI) berättar om den första tiden efter operationen, vägen tillbaka till ett hörande och möjligheterna till ett nytt socialt liv. Ett par av dem har långa berättelser som följer dag för dag hur personerna återvinner talet och ljuden i sin omvärld.

Läs mer och beställ här...

Ljudriket i familjen

Ljudriket i familjen, den tredje boken, som genom intervjuerbelyser hur hörselskada ochdövhet kan påverka relationerna inom en familj, vilka problem som kan uppstå och vilken kraft som krävs. Hur lyckas man behålla harmonin inom familjen när barneninte hör? Varför orkar mamma intelyssna när jag berättar?

Läs mer och beställ här...

Att inte höra (till)

Fel på hörseln går att förstå, även om det kräver eftertanke. Men, att leva ett liv vid sidan om, att vara utanför. Alltid. Det är svårare att förstå. Det är detta boken ”Att inte höra (till)” vill berätta om Vi som har sammanställt boken vill få dig att tänka efter, ta hänsyn, slänga dina fördomar och sluta diskriminera genom att utestänga.

(Boken handlar inte specifikt om CI)

Läs mer och beställ här...